Artikel 4:5 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De wet (lees: Regeling omgevingsrecht) bevat geen verplichting op grond waarvan een aanvrager om een omgevingsvergunning ter afwijking van het bestemmingsplan (ex artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo) een zogenaamde ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ moet verstrekken en de aanvraag kan niet op grond van artikel 4:5 Awb buiten behandeling worden gelaten wegens het enkele ontbreken van deze ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ (Raad van State 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3015 en ECLI:NL:RVS:2022:3022)

Aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling wegens ontbreken ruimtelijke onderbouwing
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.