Artikel 2.1 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als tijdens de indiening van een aanvraag om omgevingsvergunning nog geen provinciale verordening ex artikel 4.1 Wro in werking is getreden en geen voorbereidingsbesluit gold, maar ten tijde van het nemen van het besluit op de aanvraag de provinciale verordening wel in werking is getreden, dan geldt – als uitzondering – het recht dat ten tijde van de indiening van de aanvraag gold (ex tunc toetsing) (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo) (Raad van State 2 november 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU3123)

Aanvraag omgevingsvergunning ex tunc toetsing
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.