Artikel 3.2.2 Bro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een aanvraag omgevingsvergunning voor legalisatie van gebruik dat onder het overgangsrecht (ex artikel 3.2.2 Bro) valt, kan op inhoudelijke (beleids)gronden worden geweigerd/verleend. Het verkrijgen van rechtszekerheid voor of financiële belangen van de aanvrager spelen bij deze afweging weliswaar een rol, maar hoeven niet doorslaggevend te zijn (Raad van State 15 februari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:607)

Aanvraag omgevingsvergunning legalisatie gebruik overgangsrecht
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.