Artikel 5:32a Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij het stellen van de begunstigingstermijn in de last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32a lid 2 Awb is slechts van belang of binnen die termijn aan de last kan worden voldaan en niet of de overtreder dat op een vanuit bedrijfseconomisch opzicht zo gunstig mogelijke wijze kan doen (Raad van State 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1179)

Begunstigingstermijn last onder dwangsom binnen termijn aan last kan worden voldaan
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.