Artikel 8:4 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij een besluit inhoudende een beoordeling van het kennen of kunnen van een kandidaat of leerling als bedoeld in artikel 8:4 lid 3 onder b Awb is de omvang en de aard van de toetsing door de rechter beperkt tot een beoordeling of de besluitvorming voldoet aan de formele of bij of krachtens de wet gestelde voorschriften (Raad van State 30 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP9569)

Besluit beoordeling kandidaat of leerling toetsing rechter beperkt
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.