Artikel 1.1.1 Bro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Of sprake is van bestaand stedelijk gebied als bedoeld in artikel 1.1.1 lid h Bro moet worden beoordeeld aan de hand van de vraag of het voorgaande bestemmingsplan binnen het gebied reeds een stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca mogelijk maakt, of het gebied op grond van het voorgaande plan kan worden beschouwd als bij een bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur  (Raad van State 20 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1581)

Bestaand stedelijk gebied stedenbouwkundig samenstel bebouwing
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.