Artikel 2.10 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Naarmate een bestemmingsplan meer mogelijkheden voor de realisatie van een bouwplan toestaat, heeft het bevoegd gezag meer beoordelingsruimte om een bouwplan in strijd met de redelijke eisen van welstand te oordelen, tenzij uit de voorschriften en/of de systematiek van het bestemmingsplan volgt dat deze keuze niet of slechts in (zeer) beperkte mate aanwezig is (artikel 2.10 lid 1 onder d Wabo) (Raad van State 10 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1129)

Bestemmingsplan meer mogelijkheden meer beoordelingsruimte welstand
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.