Artikel 5:37 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als de bevoegdheid tot invordering van de dwangsommen tot betaling van de dwangsom als bedoeld in artikel 5:37 Awb is verjaard, is nog wel sprake van procesbelang tegen de invorderingsbeschikking als zich precedentwerking van de vernietiging kan voordoen (Raad van State 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1412)

Bevoegdheid invordering dwangsommen verjaard procesbelang invorderingsbeschikking
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.