Artikel 3.2.1 Bro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Onder bestaande legale bouwwerken als bedoeld in artikel 3.2.1 Bro (bouwovergangsrecht) wordt verstaan bouwwerken die in overeenstemming met een omgevingsvergunning voor bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) zijn opgericht of die kunnen worden gebouwd met een omgevingsvergunning voor bouwen (Raad van State 22 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2802)

Bouwovergangsrecht bestaande legale bouwwerken
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.