Artikel 3.2.1 Bro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als een nog niet gerealiseerd maar wel vergund bouwwerk op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan kan worden gebouwd op grond van de eerder verleende vergunning, dan valt dit (nog te realiseren) bouwwerk binnen het toepassingsbereik van het bouwovergangsrecht als bedoeld in artikel 3.2.1 Bro (bouwovergangsrecht), totdat de voor het bouwwerk verleende vergunning wordt ingetrokken (Raad van State 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3501)

Bouwovergangsrecht vergund maar niet gerealiseerd bouwwerk
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.