Artikel 7:11 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als na het buiten behandeling laten van een aanvraag wegens het niet aanleveren van de gevraagde gegevens (ex artikel 4:5 Awb), deze gegevens in bezwaar alsnog worden aangeleverd, dan is het bestuursorgaan bevoegd op grond van artikel 7:11 Awb de gegevens alsnog bij de heroverweging te betrekken (Raad van State 16 juli 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD7360)

Buiten behandeling laten aanvraag gegevens in bezwaar alsnog aangeleverd
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.