Artikel 2.3a Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Artikel 2.3a lid 1 Wabo zorgt ervoor dat tegen degene die niet als ‘bouwer’ in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo kan worden aangemerkt maar die het bouwwerk zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor bouwen (2.1 lid 1 onder a Wabo) in stand laat handhavend kan worden opgetreden (Raad van State 17 maart 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BU8049)

Degene die bouwwerk zonder omgevingsvergunning in stand laat

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.