Artikel 6.13 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Artikel 6.13 Wro (inhoud exploitatieplan) dwingt niet tot het hanteren van de ene dan wel de andere taxatiemethode. Welke methode in een concreet geval wordt gebruikt, staat ter beoordeling van de onafhankelijke taxateur. Indien en voor zover toepassing van de ter beschikking staande methoden naar diens deskundig oordeel niet mogelijk is of op zichzelf niet tot een juiste waardering leidt, zal de onafhankelijke taxateur diens taxatie (mede) mogen baseren op zijn kennis, ervaring en intuïtie (Raad van State 8 februari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:494)

Exploitatieplan taxatiemethode
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.