Artikel 6:22 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Gebreken in de kennisgeving van aanvragen en ontwerpbesluiten kunnen doorgaans niet met toepassing van artikel 6:22 Awb (passeren gebruik besluit) worden gepasseerd, omdat vaak niet kan worden uitgesloten dat potentiële belanghebbende door de gebreken zijn benadeeld (Raad van State 13 februari 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AL2343)

Gebreken kennisgeving aanvragen en ontwerpbesluiten kunnen niet worden gepasseerd
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.