Artikel 3.2.2 Bro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Gebruik dat onder het vorige bestemmingsplan was toegestaan op grond van een omgevingsvergunning ter afwijking van het bestemmingsplan (ex artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo) valt niet onder het gebruiksovergangsrecht van het nieuwe bestemmingsplan (ex artikel 3.2.2 Bro), voor zover dit gebruik niet bestaat op het tijdstip van de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan (Raad van State 14 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1541)

Gebruiksovergangsrecht omgevingsvergunning vorige bestemmingsplan
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.