Artikel 3.2.2 Bro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als er onduidelijkheid bestaat over de vraag welke peildatum of peildata gehanteerd moet(en) worden in het kader van een beroep op het gebruiksovergangsrecht ex artikel 3.2.2 Bro, dan is het aan het College van B&W om duidelijk te maken welke peildatum of peildata in dat concrete geval geld(t)(en) (Raad van State 24 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3047)

Gebruiksovergangsrecht onduidelijkheid peildata

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.