Artikel 3.1 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als in een bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro geen definitie van een bepaald begrip in de planregels is opgenomen, dan kan voor de uitleg van dit begrip aansluiting worden gezocht bij het normaal spraakgebruik zoals omschreven in het Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal. Als het betreffende begrip niet in Van Dale is opgenomen, kan – voor zover mogelijk – aansluiting worden gezocht bij een daarmee in het Van Dale opgenomen vergelijkbaar begrip (Raad van State 24 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2020)

Geen definitie begrip bestemmingsplan Van Dale
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.