Artikel 8:74 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Indien beroep is ingesteld wegens het niet tijdig nemen van een besluit dat mede gericht is op het alsnog genomen besluit (zie hiervoor artikel 6:20 lid 4 Awb), bestaat geen recht op vergoeding van het griffierecht als het beroep tegen het alsnog genomen besluit ongegrond wordt verklaard (artikel 8:74 Awb) (Centrale Raad van Beroep 20 augustus 2003, ECLI:NL:CRVB:2003:AJ6875)

Griffierecht ongegrond beroep niet tijdig nemen besluit
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.