Artikel 8:81 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een herhaald verzoek om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 Awb kan uitsluitend effect hebben indien sprake is van significante wijzigingen in de relevante feiten en omstandigheden of feiten die de eerste voorzieningenrechter niet bij zijn/haar beslissing had kunnen betrekken, of bij ernstige fouten in de eerste uitspraak (Centrale Raad van Beroep 2 februari 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BP3512)

Herhaald verzoek voorlopige voorziening
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.