Artikel 6:6 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als een gemachtigde aangeeft dat hij de op de zaak hebbende stukken nog niet heeft ontvangen, dan zullen de stukken alsnog ter beschikking moeten worden gesteld. Gebeurt dit niet, dan kan het bezwaar- of beroepschrift niet op grond van artikel 6:6 Awb (herstel verzuim bezwaar/beroep) niet-ontvankelijk worden verklaard (Centrale Raad van Beroep 1 september 1998, ECLI:NL:CRVB:1998:ZB7809)

Herstel verzuim bezwaar/beroep zaak hebbende stukken niet ontvangen
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.