Artikel 6:21 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een rechtsgeldige intrekking van het bezwaar of beroep ex artikel 6:21 Awb kan na afloop van de bezwaar- of beroepstermijn niet meer ongedaan worden gemaakt, tenzij sprake is niet aan de belanghebbende toe te rekenen omstandigheden (bijvoorbeeld dwaling, dwang of bedrog) (Centrale Raad van Beroep 6 november 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:4033)

Intrekking bezwaar of beroep kan na afloop bezwaar- of beroepstermijn niet ongedaan worden gemaakt
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.