Artikel 2.33 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De intrekking van een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.33 lid 2 onder a Wabo is geen verplichting maar een bevoegdheid (bij de toepassing van de bevoegdheid heeft het College van B&W beleidsruimte en het moet alle relevante belangen inventariseren en afwegen, waaronder de (financiële) belangen van de vergunninghouder) (Raad van State 11 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:89)

Intrekking omgevingsvergunning relevante financiële belangen

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.