Artikel 5:37 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een invorderingsbeschikking tot betaling van de dwangsom als bedoeld in artikel 5:37 Awb die niet op de juiste wijze is bekendgemaakt treedt niet in werking. Een daaropvolgende aanmaning stuit de verjaringstermijn niet (Raad van State 28 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3279)

Invorderingsbeschikking betaling dwangsom niet op juiste wijze bekendgemaakt
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.