Artikel 3.1.6 Bro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Op grond van artikel 3.1.6 lid 2 Bro (Ladder voor duurzame verstedelijking) mag in de plantoelichting uitsluitend de uitkomst van de beoordeling van de (actuele regionale) behoefte worden vermeld, met verwijzing naar een woonvisie voor de onderbouwing van deze uitkomst (Raad van State 29 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1340)

Ladder voor duurzame verstedelijking beoordeling in plantoelichting
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.