Artikel 5:15 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij het meenemen van andere personen door de toezichthouder ex artikel 5:15 Awb moet worden voldaan aan het evenredigheidsbeginsel (deze personen moeten redelijkerwijs nodig zijn voor een goede taakvervulling door de toezichthouder) (Raad van State 16 september 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ7784)

Meenemen andere personen door toezichthouder
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.