Artikel 2.15 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De omstandigheid dat in de redengevende omschrijving behorend bij het aanwijzingsbesluit voor een (rijks)monument het interieur niet expliciet als zodanig wordt genoemd, laat onverlet dat aan dat interieur ook monumentale waarden kan toekomen die op grond van het aanwijzingsbesluit bescherming genieten (toetsingscriteria omgevingsvergunning rijksmonument ex artikel 2.15 Wabo) (Raad van State 28 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:906)

Monument redengevende omschrijving interieur
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.