Artikel 3.1 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een motie van de gemeenteraad en de vraag of deze motie naar behoren is uitgevoerd, is alleen van betekenis in de verhouding tussen de raad en het College van B&W en leidt niet tot een juridische verplichting die de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro in acht moet nemen (Raad van State 2 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2962)

Motie gemeenteraad vaststelling bestemmingsplan
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.