Artikel 6:12 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij de vraag of sprake is van een onredelijk laat beroep als bedoeld in artikel 6:12 lid 4 Awb (ingebrekestelling niet tijdig nemen besluit) spelen onder meer een rol of de belanghebbende nar het verstrijken van de beslistermijn in contact is gebleven met het bestuursorgaan en of hij nog de verwachting mocht hebben op het alsnog nemen van het besluit door het bestuursorgaan (Raad van State 12 augustus 1999, ECLI:NL:RVS:1999:AN6104)

Niet tijdig nemen besluit onredelijk laat beroep
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.