Artikel 2.2aa Bor

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Indien voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning voor bouwen als een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming benodigd is, en de laatste vergunning niet is aangevraagd voorafgaand aan de aanvraag om de omgevingsvergunning, dan leidt het ontbreken van een verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten tot strijd met artikel 2.2aa aanhef onder onder b Bor (Raad van State  17 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1258)

Omgevingsvergunning bouwen en vergunning wet natuurbescherming
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.