Artikel 2.1 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als een omgevingsvergunning voor bouwen (ex artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) wordt verleend op basis van een niet onherroepelijk bestemmingsplan en dit plan wordt vervolgens vernietigd, dan heeft deze vernietiging geen gevolgen voor de verleende omgevingsvergunning voor bouwen (Tegelenjurisprudentie) (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo) (Raad van State 21 december 1999, ECLI:NL:RVS:1999:AA4296)

Omgevingsvergunning bouwen verleend niet onherroepelijk bestemmingsplan
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.