Artikel 2.12 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Planologische medewerking aan een omgevingsvergunning in strijd met het bestemmingsplan ex artikel 2.12 Wabo (strijd met planologisch regime) kan worden geweigerd als een initiatiefnemer – in strijd met gemeentelijk beleid – onvoldoende (specifieke) inspanningen heeft verricht die zijn gericht op het informeren van omwonenden en het verwerven of vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor de gewenste ontwikkeling (Raad van State 12 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2674)

Omgevingsvergunning geweigerd onvoldoende inspanningen draagvlak
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.