Artikel 8.0a Bkl

1. Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, wordt, als het gaat om een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten, de omgevingsvergunning verleend als de activiteit niet in strijd is met de regels die in het omgevingsplan zijn gesteld over het verlenen van de omgevingsvergunning.
2. Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wordt de omgevingsvergunning alleen verleend met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

Rechtspraak artikel 8.0a Bkl (beoordelingsregels omgevingsplanactiviteit algemeen)

Artikel 8.0a Bkl beoordelingsregels omgevingsplanactiviteit algemeen
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.