Artikel 5.94 Bkl

1. Afstanden die in een omgevingsplan in acht moeten worden genomen of die een omgevingsplan bevat vanwege de geur door een activiteit op geurgevoelige gebouwen gelden:
a. tot de gevel, als het gaat om een geurgevoelig gebouw;
b. tot de locatie waar een gevel mag komen, als het gaat om een nieuw te bouwen geurgevoelig gebouw; en
c. in afwijking van de onderdelen a en b, als het gaat om een woonschip of woonwagen, tot de begrenzing van de locatie voor het plaatsen van dat woonschip of die woonwagen.
2. Afstanden die in een omgevingsplan door toepassing van artikel 5.91, vijfde lid, in acht moeten worden genomen of die een omgevingsplan door toepassing van artikel 5.91, vijfde lid, bevat vanwege de geur door een activiteit op een locatie, gelden tot de grens van de locatie.

Rechtspraak artikel 5.94 Bkl (geur omgevingsplan – tot waar afstanden gelden)

Artikel 5.94 Bkl geur omgevingsplan - tot waar afstanden gelden
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.