Artikel 5.67 Bkl

Een omgevingsplan kan, gelet op de aard of locatie van de activiteit, voor de periode van 07.00 tot 19.00 uur voor geluidgevoelige gebouwen of geluidgevoelige ruimten binnen in- of aanpandige geluidgevoelige gebouwen een maximaal geluidniveau LAmax als gevolg van die activiteit bevatten.

Rechtspraak artikel 5.67 Bkl (flexibiliteit – waarden maximaal geluidniveau in de dagperiode)

Artikel 5.67 Bkl flexibiliteit – waarden maximaal geluidniveau in de dagperiode
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.