Artikel 8.0 Bkl

Deze afdeling is van toepassing op omgevingsplanactiviteiten die niet vergunningvrij zijn op grond van artikel 2.29 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en is opgenomen met het oog op de doelen van de wet.

Rechtspraak artikel 8.0 Bkl (toepassingsbereik en oogmerk omgevingsplanactiviteiten)

Artikel 8.0 Bkl toepassingsbereik en oogmerk omgevingsplanactiviteiten
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.