Artikel 3.83 Bkl

1. Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de personen die de kwaliteitsborging uitvoeren, voldoen aan de in het instrument gestelde eisen aan het benodigde kennis- en opleidingsniveau en aan de genoten ervaring over:
a. het opstellen van risicobeoordelingen op het terrein van de regels, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;
b. de algemene coördinatie bij de kwaliteitsborging;
c. constructieve veiligheid;
d. brandveiligheid;
e. bouwfysica;
f. installaties, en
g. controle op de bouw.
2. Het instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat het kennis- en opleidingsniveau van degene die de kwaliteitsborging uitvoert, actueel gehouden wordt.
3. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over het bepaalde in het eerste en tweede lid.

Rechtspraak artikel 3.83 Bkl (opleiding, kennis en ervaring kwaliteitsborger)

Artikel 3.83 Bkl opleiding; kennis en ervaring kwaliteitsborger
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.