Artikel 12.27b Bkl

1. Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een buitenplanse omgevingsplanactiviteit zijn de artikelen 12.2a, 12.5a, 12.7, tweede en derde lid, 12.8, 12.9, 12.10, 12.13e, 12.13f, 12.13h, 12.13i, 12.13ia, 12.13j, 12.13m en 12.14 op de beoordeling van de aanvraag van overeenkomstige toepassing.
2. Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, anders dan een buitenplanse omgevingsplanactiviteit van nationaal belang, is artikel 12.26 op de beoordeling van de aanvraag van overeenkomstige toepassing.

Rechtspraak artikel 12.27b Bkl (doorwerking overgangsrecht – buitenplanse omgevingsplanactiviteit)

Artikel 12.27b Bkl doorwerking overgangsrecht - buitenplanse omgevingsplanactiviteit
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.