Artikel 7.7 Bkl

1. Bij omgevingsverordening worden de wezenlijke kenmerken en waarden vastgesteld van de gebieden, bedoeld in artikel 7.6, eerste lid.
2. De wezenlijke kenmerken en waarden, waartoe ook potentiële natuurwaarden en de daarvoor vereiste bodem- en watercondities kunnen behoren, worden bepaald met inachtneming van in ieder geval de doelstellingen, bedoeld in artikel 2.18, eerste lid, onder g, van de wet.

Rechtspraak artikel 7.7 Bkl (omgevingsverordening natuurnetwerk Nederland)

Artikel 7.7 Bkl omgevingsverordening natuurnetwerk Nederland
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.