Artikel 5.72a Bkl

1. Een omgevingsplan bepaalt dat een activiteit als bedoeld in artikel 5.78b, eerste lid, onder b en c, niet wordt verricht.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit voor een activiteit, bedoeld in dat lid, waarborgt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT van het geluid op een afstand van 50 m vanaf de begrenzing van de locatie waar de activiteit wordt verricht, niet meer bedraagt dan de standaardwaarden, bedoeld in tabel 5.65.1.

Rechtspraak artikel 5.72a Bkl (regels over activiteiten die in aanzienlijke mate geluid kunnen veroorzaken)

Artikel 5.72a Bkl regels over activiteiten die in aanzienlijke mate geluid kunnen veroorzaken
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.