Artikel 5.69 Bkl

In afwijking van artikel 5.60 kan een omgevingsplan bepalen dat de waarden voor het geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw gelden op een locatie die dichter bij de activiteit is gelegen dan:
a. de gevel, bedoeld in artikel 5.60, onder a, onder 1°;
b. de locatie, bedoeld in artikel 5.60, onder a, onder 2°; of
c. de begrenzing, bedoeld in artikel 5.60, onder b.

Rechtspraak artikel 5.69 Bkl (flexibiliteit – afwijken van waar waarden gelden)

Artikel 5.69 Bkl flexibiliteit – afwijken van waar waarden gelden
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.