Artikel 5.96 Bkl

1. Als een omgevingsplan waarden of afstanden bevat voor geur door een activiteit:
a. in de agrarische sector als bedoeld in artikel 3.200, 3.205, 3.208, 3.211, 3.215, 3.218, 3.221 of 3.225 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
b. verricht op een bedrijventerrein; of
c. in de horecasector,
kan het omgevingsplan bepalen dat die waarden of afstanden niet van toepassing zijn op de geur door die activiteit op een geurgevoelig gebouw dat eerder functioneel verbonden was met die activiteit.
2. De afstanden, bedoeld in de subparagrafen 5.1.4.6.3 en 5.1.4.6.4, kunnen buiten toepassing worden gelaten als het gaat om een activiteit als bedoeld in het eerste lid, onder a, b of c, en het geurgevoelige gebouw eerder functioneel verbonden was met die activiteit.

Rechtspraak artikel 5.96 Bkl (geur omgevingsplan – voormalige functionele binding)

Artikel 5.96 Bkl geur omgevingsplan - voormalige functionele binding
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.