Artikel 3.50 Bkl

1. Geluidreductie is het verschil tussen:
a. het geluid op het geluidgevoelige gebouw als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid, onder a, in de situatie zonder maatregelen; en
b. de hoogste van de volgende drie waarden:
1 ̊. het geluid op het geluidgevoelige gebouw in de situatie dat er geluidbeperkende maatregelen zijn getroffen;
2 ̊. het geluid op het geluidgevoelige gebouw bij volledige benutting van geluidproductieplafonds; en
3 ̊. de standaardwaarde, bedoeld in tabel 3.34.
2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt met een geluidgevoelig gebouw als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid, onder a, gelijkgesteld: elke 15 m geluidbelaste gevel van een geluidgevoelig gebouw als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid, onder b, c, of d, per bouwlaag.

Rechtspraak artikel 3.50 Bkl (bepalen geluidreductie)

Artikel 3.50 Bkl bepalen geluidreductie
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.