Artikel 5.1a Bkl

Een omgevingsplan voldoet aan artikel 14, aanhef en onder 5, van Richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt (PbEU 2006, L 376).

Rechtspraak artikel 5.1a Bkl (omgevingsplan dienstenrichtlijn)

Artikel 5.1a Bkl omgevingsplan dienstenrichtlijn
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.