Artikel 8.97 Bkl

1. Het bevoegd gezag kan de voorschriften van een omgevingsvergunning wijzigen of een omgevingsvergunning intrekken op de in dit hoofdstuk aangegeven gronden waarop de omgevingsvergunning voor die activiteit had kunnen worden geweigerd.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit.
3. Het bevoegd gezag geeft alleen toepassing aan de intrekkingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, als niet kan worden volstaan met wijziging van de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften.

Rechtspraak artikel 8.97 Bkl (algemene gronden – bevoegdheid tot wijziging voorschriften en intrekking omgevingsvergunning)

Artikel 8.97 Bkl algemene gronden - bevoegdheid tot wijziging voorschriften en intrekking omgevingsvergunning
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.