Artikel 5.2 Bkl

1. In een omgevingsplan wordt voor risico’s van branden, rampen en crises als bedoeld in artikel 10, onder a en b, van de Wet veiligheidsregio’s, rekening gehouden met het belang van:
a. het voorkomen, beperken en bestrijden daarvan;
b. de mogelijkheden voor personen om zich daarbij in veiligheid te brengen; en
c. de geneeskundige hulpverlening, bedoeld in artikel 1 van die wet.
2. Het eerste lid laat onverlet de in paragrafen 5.1.2.2 tot en met 5.1.2.7 gestelde specifieke regels over het waarborgen van de veiligheid.

Rechtspraak artikel 5.2 Bkl (omgevingsplan veiligheidsrisico’s van branden, rampen en crises)

Artikel 5.2 Bkl omgevingsplan veiligheidsrisico’s van branden; rampen en crises
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.