Artikel 3.77 Bkl

1. De toelatingsorganisatie beslist binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag om toelating van een instrument voor kwaliteitsborging tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen.
2. Een instrument voor kwaliteitsborging wordt alleen tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen toegelaten als het voldoet aan de artikelen 3.80 tot en met 3.87.
3. Op aanvraag van de instrumentaanbieder kan de toelating van een instrument voor kwaliteitsborging worden gewijzigd. De artikelen 3.80 tot en met 3.87 zijn van overeenkomstige toepassing op de aanvraag tot wijziging van de toelating.

Rechtspraak artikel 3.77 Bkl (beoordelingsregels instrumenten voor kwaliteitsborging)

Artikel 3.77 Bkl beoordelingsregels instrumenten voor kwaliteitsborging
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.