Artikel 5.78s Bkl

1. In een omgevingsplan wordt rekening gehouden met het geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen op geluidgevoelige gebouwen in een geluidaandachtsgebied.
2. Een omgevingsplan voorziet erin dat het geluid door een weg, spoorweg of industrieterrein op geluidgevoelige gebouwen in een geluidaandachtsgebied aanvaardbaar is.
3. Bij de toepassing van het eerste lid wordt in ieder geval voldaan aan artikel 5.78ac.
4. Aan het tweede lid wordt voldaan door toepassing te geven aan artikel 5.78t.
5. In afwijking van het vierde lid kan aan het tweede lid worden voldaan door toepassing te geven aan artikel 5.78u, 5.78v, 5.78w, 5.78x, 5.78y of 5.78aa.

Rechtspraak artikel 5.78s Bkl (geluid in geluidaandachtsgebied – rekening houden met en aanvaardbaarheid)

Artikel 5.78s Bkl geluid in geluidaandachtsgebied - rekening houden met en aanvaardbaarheid
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.