Artikel 8.3d Bkl

Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit, zijn op het verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning de artikelen 4.5, 4.6, 5.3a, 7.5 en 7.23 van het Besluit bouwwerken leefomgeving van overeenkomstige toepassing.

Rechtspraak artikel 8.3d Bkl (afbakening maatwerk omgevingsvergunning bouwactiviteit)

Artikel 8.3d Bkl afbakening maatwerk omgevingsvergunning bouwactiviteit
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.