Artikel 5.63 Bkl

1. Deze subparagraaf is van toepassing op het geluid op een geluidgevoelig gebouw door activiteiten, met uitzondering van activiteiten als bedoeld in subparagraaf 5.1.4.2.3.
2. In afwijking van het eerste lid is deze paragraaf, met uitzondering van artikel 5.73, niet van toepassing op:
a. activiteiten die in hoofdzaak in de openbare buitenruimte worden verricht;
b. evenementen:
10. die niet plaatsvinden op een locatie voor evenementen; of
20. die geen festiviteiten als bedoeld in artikel 5.68 zijn; en
c. geluid dat niet representatief is voor een activiteit.

Rechtspraak artikel 5.63 Bkl (toepassingsbereik geluid door activiteiten, anders dan door specifieke activiteiten)

Artikel 5.63 Bkl toepassingsbereik geluid door activiteiten - anders dan door specifieke activiteiten
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.