Artikel 8.0e Bkl

Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een buitenplanse omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op een maatwerkregel in het omgevingsplan, wordt bij de beoordeling of wordt voldaan aan artikel 8.0a, tweede lid, rekening gehouden met de regels die gelden voor het stellen van die maatwerkregel.

Rechtspraak artikel 8.0e Bkl (doorwerking maatwerkregel – buitenplanse omgevingsplanactiviteit)

Artikel 8.0e Bkl doorwerking maatwerkregel – buitenplanse omgevingsplanactiviteit
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.